Още оферти

Общи условия афилиейт програма


Предмет

Общите условия уреждат участието Ви в сайта MrDeals.bg, като генерирате продажби на промоционални оферти в следствие на изходящ трафик от предоставени банери, които ще бъдат разположени на Вашия сайт. Като собственик на интернет сайт MrDeals.bg Ви предоставя възможност да генерирате парични приходи, чрез предоставянето на рекламни площи в собствените си сайтове, за разполагане на рекламни банери на MrDeals. Тези общи условия уреждат способите за ползване, приложими към сайта.

С приемането на общите условия ви се осигурява достъп до афилиейт програмата на MrDeals.bg.bg. Ако не сте съгласни да приемете и спазвате тези общи условия, Вие не получавате достъп, както и правата, които Ви дава членството, относно предоставяните ви от MrDeals.bg рекламни банери.

Промени  по всички или част от клаузитена тези общи условия по всяко време могат да бъдат предприети от MrDeals.bg. Същите  влизат в сила веднага след съобщение, публикувано на сайта. Предоставянето от Ваша страна на рекламни площи за рекламни банери от сайта MrDeals.bg след това съобщение, представлява волеизявление за съгласие с общите условия на сайта. Във всеки един момент при несъгласие с направените промени можете незабавно да преустановите предоставянето на рекламни площи на MrDeals.bg и да ни уведомите за това.

След попълване на регистрационна форма и приключване на регистрацията се счита че са в сила договорни взаимоотношения между между “Таура” ЕООД и собственика на сайт, желаещ да му предостави рекламна площ на собствения си сайт.

Натискайки бутона за започване на регистрацията, Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите Общи условия, които представляват неразделна част от договора, влизащ в сила след приключване на регистрацията.

Общи условия

Регистрацията на всеки афилейт партньор се осъществява от обособена секция в сайта на MrDeals.bg. Всеки собственик на сайт, който иска да бъде афилейт партньор на MrDeals.bg, трябва да се съгласи, че доброволно интегрира в програмния код на своята страница, код, предоставен му от MrDeals.bg, чрез който на неговата страница във формат на рекламен банер ще се рекламира интернет страницата на Mr.Deals.bg както и предлаганите на нея промоционални оферти.

За всяка покупка на продукт или услуга (която се осъществи от страна на клиент достигнал до нея чрез  предоставените банери в сайта на  афилиейт - партньора, „Таура”ЕООД се задължава да плати на афилиейт-партньора определен процент от 5% до 30 % от себестойнстта на промотираната стока или услуга в сайта MrDeals.bg. Конкретният размер на процента, се определя в зависимост от договорения за сайта комисион.

“Таура” ЕООД няма да носи отговорност, ако предоставения банер код за афилиейт сайтовете по някакъв начин навреди на цялостта им.

Права, задължения и отговорности:

 • „Таура” ЕООД се задължава да предоставя рекламни банери, който ще бъдат използвани от афилейт – партьора в неговата информационна платформа, по начин, даваща възможност за обявяване на съответните оферти и за сключване на договори между потенциалните купувачи и продавачи, при условия на авансово плащане;
 • „Таура” ЕООД се задължава да заплаща на афилиетите полагаемите се суми в уговорените срокове.
 • Проследяването за това колко продажби са реализирани от съответния афилиейт, става чрез т.нар.„бисквитки” (cookies), които са компонент на всеки интернет браузър. Тя се получава в момента в който потребител влезе в MrDeals.bg чрез рекламен банер разположен на страницата на даден афилиейт. След като клиент доведен от даден афилиейт си направи регистрация, афилиейт-партньора получава  приходи от всички покупки на този клиент, докато е в договорни отношения с „Таура” ЕООД.
 • Всеки афилиейт сайт ще има виртуална сметка в MrDelas.bg, която ще може да следи в реално време. При натрупана сума минимум от 50 лв, афилиейт – партньора има права да изиска плащане на сумата от “Таура” ЕООД.
 • Вие не можете да модифицирате, публикувате, предавате, прехвърляте или продавате, възпроизвеждате, създавате производни произведения, разпространявате, представяте публично или използвате по какъвто и да е начин  съдържанието на банерите на MrDeals.bg, изцяло или частично, освен ако това изрично не е Ви е разрешено от “Таура” ЕООД.
 • Афилиейт партньора  е единствено отговорен за сайта участващ в афилиейтната програма на Таура, включително за неговото развитие, експлоатация и поддръжка, както и за всички материали, които се появяват  в него.
 • Таура  не носи отговорност относно  действията на афилиейтн партньора , както и относно евентуални претенции  на крайните си потребители.
 • Афилиейт партньора е отговорен за всички щети, които Таура евентуално би понесла относно използването на съдържание в сайта на афилиейт партньора.
 • Плащанията се извършват по банков път на кореспондираните от афилиейт партньора сметки, с изключение на случаите, когато изрично и официално не бъде договорено друго.
 • Вие приемате и се съгласявате, че чрез изпратената до Вас идентификация на потребител, предоставена  Ви от MrDeals.bg, можете да публикувате рекламни банери или оферти във Вашия сайт, на базата на което да се осъществи продажба на промоционална оферта на страницата на MrDeals.bg, в следствие кликане на рекламен банер на MrDeals.bg, разположен на страницата Ви като уебмастър. В този контекст Ви се предоставят "потребителско име", както и парола, избрани от и използвани от Вас, които следва да пазите в тайна. Вие се съгласявате, че няма да разкривате това потребителско име или парола на трети лица без изричното писмено съгласие на MrDeals.bg.
 • Всеки уебмастър или собственик на афилиейт сайт декларира, че е дееспособен да сключва сделки от свое име и за своя сметка, като може да бъде страна по облигационно правоотношение, което да породи за него обвързващи права и задължения, касаещи използването на рекламни площи в сайта MrDeals.bg. Вие се съгласявате да отговаряте за всяко използване на сайта (както и за използването на Вашето име и парола от други лица, включително и от непълнолетни, живеещи с вас). Вие се съгласявате да контролирате всяко използване от непълнолетни на Вашето име или акаунт.
 • Вие приемате и се съгласявате, че ще бъдете отговорни за действията на всяко трето лице, което има достъп или използва Вашия акаунт. Във връзка с това MrDeals.bg си запазва правото да приеме, че използоването на Вашето потребителско име и парола е убедително доказателство за факта, че сте осъществили достъп до сайта. Вие се съгласявате, че избраната от Вас парола е уникална за Вас и че, въпреки изискванията на MrDeals.bg (като минимален или максимален брой символи) относно паролата (с цел нейното евентуално възстановяване), сайтът не разполага с възможността за достъп до паролата Ви.
 • MrDeals.bg няма задължение да преразглежда цялото съдържание, качено на сайта Ви като уебмастър и не носи отговорност за Ваши недобросъвестни действия към трети лица. Независимо от горното, MrDeals.bg си запазва правото да изисква от вас достъп до сайта Ви, с цел да изтрива, премества или редактира всяка част от съдържанието, касаещо промоционите оферти или рекламни банери на MrDeals.bg, разположени на страницата Ви като уебмастър, което съдържание нарушава или може да наруши тези общи условия или по друг начин е неприемливо. Вие носите отговорност за всички рекламни банери, файлове, изображения или съобщенията, поместени под Вашето име, като уебмастер или афилиейт сайт.
 • MrDeals.bg строго спазва законодателството, регламентиращо интелектуалната собственост и ние искаме нашите партньори да направят същото.
 • Забранено е фалшифицирането и модифицирането на произхода или източника, както и на софтуера или други материали, съдържащи се в промоционалните оферти или рекламни банери на MrDeals.bg, разположени на страницата Ви като уебмастър.
 • Забранено е използването на съдържание или друга информация, получена чрез Вашия сайт по начин, който е конкурентен на сайта MrDeals.bg.
 • Вие се съгласявате, че материалите, касаещи промоционалните оферти или рекламни банери на MrDeals.bg, разположени на страницата Ви като уебмастър ще станат публично достояние. Освен това, Вие потвърждавате, че това съдържание може да бъде преразгледано, проверено или одобрено от MrDeals.bg. Както е обяснено по-долу, MrDeals.bg си запазва правото по всякаква причина да отстрани без предизвестие всеки рекламен банер, информация, съдържание или друг материал, визиращ промоционите оферти или рекламни банери на MrDeals.bg, разположени на страницата Ви като уебмастър.
 • Вие също се съгласявате да не използвате сайта си като уебмастър по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на сайта MrDeals.bg или да повлияе на трети лица да използват сайта. Вие също се съгласявате да не се опитвате да получите неоторизиран достъп до сайта MrDeals.bg, както и до компютърни системи или мрежи, свързани с този сайт. Вие се съгласявате също така да не се опитвате да получите рекламни материали или информация по начин, който не е целенасочено достъпен, с цел по този начин да увредите сайта MrDeals.bg.

Отговорност

Вие се съгласявате да обезщетите всички материални и морални щети и да поемете необходимата  гражданска и наказателна отговорност, спрямо MrDeals.bg и неговите партньори срещу всякакви искове, жалби, загуби и разходи (включително разходи за адвокат и съдебни разноски), направени във връзка с: (I) използването или предполагаемото използване на сайта Ви като уебмастър от всяко трето лице, независимо дали това използване е разрешено от Вас, ( II)  щети, настъпили в резултат на използване на рекламни банери или съдържаща се в тях информация, качена от Вас или съдържание, което да Ви индивидуализира, като негов автор,  (III) на евентуално нарушение от вас на тези общи условия.

Договор

 • Регистрирайки се в Афилиейт програмата на MrDeals.bg се сключва договор, на базата на който отдавате под наем на “Таура” ЕООД информационна платформа в собствени сайтове с цел разполагане на рекламни банери на “Таура” ЕООД, или на други предоставени от него механизми, за рекламиране на интернет страницата на MrDeals.bg, както и на предлаганите на нея промоционални оферти. Договорът се сключва безсрочно.
 • Прекратяване. „Таура” ЕООД си запазва правото да  прекрати догоора при действия от страна на афилиейта, противоречащи на настоящите общи условия, като своевременно уведоми афилиейта. Афилиейтът може да прекрати договора чрез известие на e-mail адрес mrdeals.bg@gmail.com. Ако афилиейтът едностранно преустанови използването на услугата, договорът се счита за прекратен след уреждане на финансовите отношения.
 • Възнаграждението е от 5% до 30% от печалбата на „Таура” ЕООД, установима въз основа на плащанията, реализирани в резултат на закупените оферти, чрез рекламните банери на наемателя, разположени върху информационната платформа, предоставена под наем при условията на този договор.
 • Начин на плащане: Плащането става по  банков път, в десет дневен срок след поискване от наемодателя на натрупаната към момента на поискването сума, в случай че надвишава дефинирания минимум от 50 лева, след издаване на фактура и предоставянето й по електронен път на „Таура“  ЕООД.